دستگاه ST-GTX12000 یک درگاه (Gateway) دیجیتال و شامل یک سیستم کامل اندازه گیری سیگنال دیجیتال DVB-T/T2 & MPEG-ASI میباشد.

یک دستگاه ST-GTX12000 در ایستگاه تلویزیونی و رادیوئی امکانات زیر را در اختیار می گذارد:

  • این سیستم بعنوان یک درگاه دیجیتال در ایستگاه کاربرد دارد و قادر است اتصال دوازده تجهیز مختلف دارای رابط وب را به مرکز کنترل خارج از ایستگاه مدیریت و برقرار نماید.
  • تجهیزات قابل اتصال از قبیل فرستنده های تلویزیونی دیجیتال، فرستنده های اف-ام ، سوئیچ های ASI و صدای ورودی فرستنده ها و سایر تجهیزات موجود در ایستگاه که دارای رابط وب هستند، قابلیت اتصال به این سیستم می باشند.
  • مدیران مرکزکنترل می توانند با اتصال به دستگاه ST-GTX12000 مستقر در هر ایستگاه، به راحتی کلیه تجهیزات متصل به آن را تحت نظارت و کنترل قرار دهند.
  • آنالیز دقیق و کامل سیگنال ورودی MPEG-ASI به یک فرستنده DVB-T/T2 بهمراه کشف و ثبت کلیه الارم های تعریف شده
  • آنالیز دقیق و کامل سیگنال DVB-T/T2 RF خروجی یک فرستنده DVB-T/T2 بهمراه کشف و ثبت کلیه الارم های تعریف شده