شرکت ستیر پاد در زمینه های high-technology  و مخصوصا Broadcasting  ارائه دهنده سرویس به گستره وسیعی از مشتریان ،از بیزینس های کوچک گرفته تا سازمان های بزرگ جهانی میباشد. این شرکت در زمینه های مطالعاتی، تحقیقاتی، طراحی، ساخت و تولید تجهیزات، سیستم ها و سرویس ها فعالیت دارد.

شرکت ستیر پاد تمرکز خود را بر روی سیستم های رادیو فرکانس جهت پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی و همچنین سیستم های کنترل و مونیتورینگ مرتبط معطوف نموده و در این حوزه آماده ارائه خدمات کامل از بخش های مطالعاتی و مهندسی تجهیزات و سیستم ها گرفته تا بخش های ساخت و نصب میباشد.

پرسنل متخصص ما همیشه به دنبال یافتن نوآوری ها و راه حل های جدید جهت ایجاد ارزش های افزوده درصنعت برودکست هستند.

ما مجموعه ای متشکل از تیم های تخصصی و مجرب هستیم که در دپارتمان های زیر با شعار نوآوری، انتقال تکنولوژی و خلق ایده های جدید  فعالیت می کنند.

  • دپارتمان تلویزیون
  • دپارتمان رادیو
  • دپارتمان فن آوری اطلاعات
mohammad cheraghi